KOFIL SPZ – materiali za zaščito proti iskram


KOFIL PZX – materiali z zaščito proti iskram

V nekaterih industrijah posamezni delci isker ali vročega prahu prodrejo prav do filtrskih vreč.
Nekateri hitro ugasnejo na površini filtra in tako minimalno poškodujejo material. Drugi, večje velikosti ali z večjo energijo pa lahko prodrejo v notranjost materiala in povzročijo večjo poškodbo – lokalno oslabijo strukturo materiale, kjer se kmalu pojavi luknja.
Da bi to preprečili, proizvajamo materiale, ki to nevarnost zmanjšajo ali odklonijo.
Zelo učinkovit material iz skupine poliestrov je tako imenovani SPZ tip.
Z mešanico posebnih temperaturno visoko odpornih vlaken preprečimo, da bi vroči delci poškodovali površino filtra.

Slika zgoraj prikazuje zahtevno fazo testa omenjenega materiala.