Zaposlitev

V podjetju Konus Konex d.o.o. si prizadevamo za zagotavljanje stabilnega delovnega okolja za vse zaposlene in stremimo k razvoju zaposlenih z usposabljanji in izobraževanji. To uresničujemo predvsem z usposabljanji na področju varnosti in zdravja pri delu ter izobraženjem zaposlenih na različnih področjih poslovanja. S tem krepimo zadovoljstvo zaposlenih in prispevamo k dolgoročni rasti podjetja.