Zaposlitev

RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDENTE in DIJAKE

 

KONUS KONEX, d. o. o., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice, objavlja razpis za podelitev štipendij:

– za dijake, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 vključeni v izobraževalni program tehnične smeri in
– za študente, ki bodo v študijskem letu 2018/2019 vključeni v izobraževalni program tehnične ali naravoslovne smeri.

> Razpis za dijake – dokumentacija
> Vloga za dijake

> Razpis za študente – dokumentacija
> Vloga za študente